ویترین تورهای مسافرتی نتیجه جستجوی تور ایتالیا

تور ایتالیا

کد تور نام تور مسافرتی محل اقامت نوع تور مدت اقامت شرکت حمل و نقل وضعیت تور قیمت تور از تاریخ اجرای تور
 • 2806
 • هتل رادیسون بلو
 • تور جهانگردی
 • 11 روزه
 • موجود
 • IRR 42,900,000 + €2930
 • 1398/6/5 ~ 15
 • 2980
 • هتل بست وسترن
 • تور جهانگردی
 • 8 روزه
 • موجود
 • IRR 36,900,000 + €1650
 • 1398/5/12 ~ 19
 • 2809
 • هتل نووتل
 • تور جهانگردی
 • 22 روزه
 • موجود
 • IRR 42,900,000 + €2990
 • 1398/5/7 ~ 28
 • 2807
 • هتل رادیسون بلو
 • تور جهانگردی
 • 13 روزه
 • موجود
 • IRR 43,900,000 + €2590
 • 1398/4/29 ~ 10


ecotourism