شرایط و ضوابط هتل


شرایط و ضوابط هتل چمران شیراز

مقررات استخر شنا
همه كودكان زیر 18 سال باید از استخر استفاده كنند كه تحت نظارت والدین - سرپرست قرار بگیرند. هتل هیچ مسئولیتی در قبال حوادث / تصادفات ناشی از بی توجهی والدین / فرزندان تحت نظارت ندارد. ساعات استخر شنا تا 9 غروب آفتاب است. به مهمانان توصیه می شود حداقل 2 ساعت بعد از آخرین وعده غذایی خود از استخر استفاده کنند.

سیاست برای کودکان
کودکان زیر 14 سال باید در تمام مدت اقامت در هتل با والدین / سرپرستان همراه باشند. هتل هیچ مسئولیتی در قبال حوادث / تصادفات ناشی از غفلت والدین / فرزندان تحت نظارت ندارد. والدین / سرپرستان مسئول استفاده از اشیاء تیز و وسایل برقی در اتاق هستند. هتل مسئولیت هرگونه تصادف ناشی از استفاده مجاز از وسایل نقلیه نخواهد بود.

آیین نامه زمین بازی کودکان
کلیه کودکان تا 12 سال مجاز به استفاده از زمین بازی فقط با نظارت والدین / سرپرست هستند. ساعات زمین بازی از ساعت 9 صبح تا غروب آفتاب است. هتل هیچ مسئولیتی در قبال حوادث - حوادث ناشی از غفلت والدین / فرزندان تحت نظارت ندارد.

سیاست سیگار کشیدن
استعمال دخانیات در اتاق ها ، راهروها و مناطق محصور در هتل ممنوع است. 

CCTV – دوربین های امنیتی
هتل از تلویزیون مدار بسته (دوربین مدار بسته) و دوربین های امنیتی استفاده می کند تا بتواند از امنیت افراد ، مواد و امکانات محافظت کند. دوربین های امنیتی ورودی هتل ، پذیرش ، محیط ، استخرهای شنا ، رستوران و پارکینگ را پوشش می دهند. اطلاعات جمع آوری شده فقط برای اهداف امنیتی و دلایل ایمنی. کلیه فیلم های ثبت شده دوربین مدار بسته حداکثر 30 روز (چرخه ضبط) نگهداری می شوند.
مشاور سفر شما: خانم سلطانی
02634458938 - 02634449642

عضو رسانه های اجتماعی ما شوید
World Time    / Useful Links    / Currency   
هتل چمران شیراز - Chamran Hotel
خبرنامه
Chamran Hotel • Iran, Shiraz, Chamran Blvd • tel: • fax: • e-mail: Website • Hotel Code: C-25