کد تور نام تور مسافرتی محل اقامت نوع تور مدت اقامت شرکت حمل و نقل وضعیت تور قیمت تور از تاریخ اجرای تور
 • 2690
 • هتل بزرگ سی نور
 • تور شهر گردی
 • 3 روزه
 • موجود
 • IRR 16,800,000
 • 1398/5/28 ~ 30
 • 2776
 • هتل آزادی تبریز
 • تور طبیعت گردی
 • 4 روزه
 • موجود
 • IRR 9,500,000
 • 1398/5/28 ~ 31
 • 2833
 • هتل رویال چولان و اورچارد سنگاپور
 • تور جهانگردی
 • 8 روزه
 • موجود
 • IRR 103,500,000
 • 1398/5/28 ~ 5
 • 2835
 • هتل شانگری‌لا
 • تور شهر گردی
 • 8 روزه
 • موجود
 • IRR 97,800,000
 • 1398/5/28 ~ 5
 • 2845
 • هتل رویال ایسلند
 • تور جهانگردی
 • 6 روزه
 • موجود
 • IRR 253,500,000
 • 1398/5/28 ~ 4
 • 2928
 • هتل عباسی
 • تور شهر گردی
 • 4 روزه
 • موجود
 • IRR 19,800,000
 • 1398/5/28 ~ 31
 • 2975
 • هتل پارادایس ایسلند
 • تور جهانگردی
 • 6 روزه
 • موجود
 • IRR 288,700,000
 • 1398/5/28 ~ 4
 • 2950
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • IRR 1,800,000
 • 1398/5/29 ~ 29
 • 4083
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • IRR 1,600,000
 • 1398/5/29 ~ 29
 • 2853
 • هتل شاکر
 • تور شهر گردی
 • 3 روزه
 • موجود
 • IRR 7,600,000
 • 1398/5/29 ~ 31
 • 2872
 • هتل بجینگ و رگال اینترنشنال
 • تور شهر گردی
 • 8 روزه
 • موجود
 • IRR 56,900,000 + $ 690
 • 1398/5/29 ~ 6
 • 2888
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • IRR 850,000
 • 1398/5/29 ~ 29
 • 2907
 • هتل گاردنیا
 • تور شهر گردی
 • 5 روزه
 • موجود
 • IRR 13,500,000
 • 1398/5/29 ~ 1
 • 2914
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • IRR 2,250,000
 • 1398/5/29 ~ 29
 • 2917
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • IRR 1,800,000
 • 1398/5/29 ~ 29
 • 2770
 • اقامتگاه سنتی
 • تور شهر گردی
 • 3 روزه
 • موجود
 • IRR 7,900,000
 • 1398/5/29 ~ 31
 • 2740
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • IRR 1,800,000
 • 1398/5/29 ~ 29
 • 2688
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • IRR 2,200,000
 • 1398/5/29 ~ 29
 • 4116
 • بدون اقامت
 • تور بوم گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • IRR 2,100,000
 • 1398/5/29 ~ 29
 • 4127
 • یک شب اقامت در کلبه چوبی
 • تور طبیعت گردی
 • 2 روزه
 • موجود
 • IRR 3,650,000
 • 1398/5/29 ~ 30


tour and travel

تور مسافرتی جدید

بیش از 179 جاذبه‌ها ، ترفندهای سفر و اتفاقات کوچک و ساده
ecotourism