تورهای گروهی یک روزه طبیعت‌گردی و بوم‌گردی - پاییز و زمستان 1400 سفرهای یک روزه‌ گروهی آخر هفته‌ها و تعطیلات از مبدا کرج و تهران
لیست تورها
نام تور تعداد روز محل اقامت حمل و نقل شروع قیمت تاریخ
تور آبشار ترز 1 روزه 390,000 تومان تعطیلات رسمی و آخر هفته‌ها
تور قزوین گردی 1 روزه 330,000 تومان تعطیلات رسمی و آخر هفته‌ها
تور شهرستانک 1 روزه 99,000 تومان تعطیلات رسمی و آخر هفته‌ها
تور دریاچه عروس 1 روزه 150,000 تومان تعطیلات رسمی و آخر هفته‌ها
تور آبشار آلوبن 1 روزه 130,000 تومان تعطیلات رسمی و آخر هفته‌ها
تور جنگل سیسنگان و دریاچه آویدر 1 روزه 140,000 تومان تعطیلات رسمی و آخر هفته‌ها
تور آبشار سنج 1 روزه 75,000 تومان تعطیلات رسمی و آخر هفته‌ها